اتحادیه بین پارلمانی

راه‌پیمایان: نماینده‌گان مردم باید به ملت پاسخ‌گو باشند

ده‌ها تن از شهروندان کابل برای گرامی‌داشت از روز بین‌المللی دموکراسی (۱۵ سپتامبر) در برابر ساختمان شورای ملی افغانستان راه‌پیمایی کردند. راه‌پیمایان با شعارهای چون “حمایت از دموکراسی در افغانستان” و “ما نماینده‌گان پاسخگو‌ میخواهیم”، در برابر ساختمان شورای ملی تجمع کرده بودند و از پارلمان افغانستان خواستند تا برای آگاهی مردم از دموکراسی، برنامه […]

September 22nd, 2014 | Comments (0)

فرخنده زهرا نادری رییس کمیسیون دموکراسی و حقوق بشر اتحادیه بین الپارلمانی انتخاب شد

فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده‌گان افغانستان ریاست کمیسیون دموکراسی و حقوق بشر اتحادیه بین الپارلمانی را بدست آورد. بانو نادری سال پار توانسته بود طی یک انتخابات جدی عضویت این کمیسیون را به نماینده‌گی از افغانستان بدست آورد که درین دور عضویتش در اجلاس 130 این اتحادیه دوباره تمدید شد و در انتخابات میان […]

March 22nd, 2014 | Comments (0)

دموکراسی واقعی بدون یک اپوزیسیون نیرومند امکان پذیر نیست؛ روز جهانی دموکراسی

جنوا، 12 سپتمبر – 2013 اتحادیه بین-پارلمانی ( IPU) به پیش باز از روز جهانی دموکراسی در روز پانزدهم سپتمبر سال 2013 میلادی، می گوید، کشور های جهان اکثرا به جای پذیرفتن اپوزیسیون سیاسی که نشانۀ یک دموکراسی طبیعی و سالم هست، در صدد خفه نمودن آن  ها می باشد. چه از راه احزاب سیاسی، […]

September 12th, 2013 | Comments (0)

گفت و شنود اتحادیه-بین پارلمانی با فرخنده زهرا نادری به مناسبت “روز جهانی دموکراسی”

پی نوشت: 15 ام ماهِ سپتمبر سال روان میلادی برابرست با روز جهانی دموکراسی  اتحادیه بین پارلمانی: نخستین باری که فکر کردید باید برای تغییر جامعه و کشور تان کار های سیاسی انجام دهید، چه زمانی بود؟ فرخنده زهرا نادری: اساسا، هرگز از سیاست خوشم نمی آمد و در برابر آن خیلی حساس بودم – […]

September 7th, 2013 | Comments (0)

ستایش اعضای اکادمی علوم از برنده شدن فرخنده زهرا نادری در كميته حقوق بشرو دموكراسي اتحاديه بين الپارلماني

1/ ثور/ 1392 – نزدیک به بیست تن از اعضای اکادمی علوم افغانستان در دیداری با بانو نادری، از عضویت وی در کمیتۀ دموکراسی و حقوق بشر اتحادیه بین-پارلمانی قدردانی کردند. بخت محمد بختیار، یکی از اعضای اکادمی علوم افغانستان به نماینده گی از رییس و دیگر اعضای این ادکامی افزون بر این که پیروزی […]

April 21st, 2013 | Comments (0)

برای نخستین بار افغانستان عضو کمیتۀ دموکراسی و حقوق بشر اتحادیه بین پارلمانی شد

13/ حمل/ 1392 – گزارشگر: قیام نوری فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان افغانستان که به نماینده گی از افغانستان در انتخابات کمیتۀ دموکراسی و حقوق بشر این اتحادیه نامزد بود، با گرفتن بیشترین آراء توانست برندۀ این کرسی شود. در این انتخابات، بانو فرخنده زهرا نادری با حریفان نیرومندی از استرالیا و ایران […]

April 2nd, 2013 | Comments (0)