اخبار و مقالات

  • Meeting with UN Country Team (UNCT)

    Farkhunda Zahra Naderi introduced the Afghan team to UNCT and asked Ms Nahid Sarabi and Mr. Kholed Poyanda from the ministry of finance to present ANPDF(Afghanistan National Peace Development Framework) to UNCT. After the UNDAF presentation, UNCT asked questions about UNDAF development and progress. Then Farkhunda Zahra Naderi took the floor and asked UNCT: “Since […]

  • کنفرانس شبیه‌سازی ملل متحد در کابل توسط اجتماع متفکران جوان افغانستان

    10 مارچ 2017 کنفرانس شبیه‌سازی ملل متحد در کابل توسط اجتماع متفکران جوان افغانستان یا (YTS) با اشتراک مقامات بلند پایه ی حکومت افغانستان، نماینده اتحادیه اروپا، سفیر کشور سویدن مقیم کابل و عده ای ازجوانان نخبه برای دو روز برگزار گردید. سخنرانان این کنفرانس: -جلاالتماب محترم حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان -بانوفرخنده زهرا […]