رئیس جمهور: موثریت فعالیت های ملل متحد در افغانستان افزایش یابد

 

April-20-2017

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ظهر امروز با یان کوبیش نماینده خاص ملل متحد، دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، نماینده خاص سازمان ملل متحد، اقدامات و تلاش های حکومت را در عرصه های مختلف بخصوص آوردن اصلاحات، ایجاد اداره ویژه بخاطر مبارزه با فساد و همچنان ارادۀ سیاسی و اقدامات عملی آنرا مورد ستایش قرار داد.

وی افزود که من برای شنیدن پیشنهادات شما در رابطه به کار و فعالیت های یوناما و ادارات سازمان ملل متحد، آمده ام.

رئیس جمهور غنی، همکاری ملل متحد در زمینه های حکومتداری خوب و از بین بردن فقر و فساد را در افغانستان ستایش کرد و خاطرنشان نمود که با درنظرداشت مشکلات موجود در عرصه های متذکره، به فعالیت و همکاری های بیشتر نیاز است.

رئیس جمهور کشور گفت که ما بارها تکرار کرده ایم که افغانستان با جنگ اعلام ناشده مواجه است و سازمان ملل متحد در توقف دادن این جنگ نقش خود را از مجاری دیپلوماتیک ایفا نماید.

محمد اشرف غنی افزود که با وجود جنگ و مشکلات، حکومت در عرصه های مختلف دستآوردهای زیادی داشته است. ما همه روزه برعلاوۀ مدیریت جنگ تحمیلی و تامین امنیت و ثبات، تلاش های عملی بخاطر فراهم نمودن زندگی آرام و مرفه برای مردم، انجام می دهیم.

رئیس جمهور کشور گفت که سازمان ملل به سلسلۀ اولویت های خویش برای بدست آوردن نتایج مطلوب از ماموریت اش در افغانستان، پالیسی هایش را با درنظرداشت مشکلات ونیازمندی های افغانستان ترتیب و با حکومت افغانستان شریک سازد.

رئیس جمهور غنی تصریح کرد که افغانستان هنوز هم به همکاری سازمان ملل متحد ضرورت دارد، اما بخاطر موثریت امور باید ماموریت و کمک هایش در شرایط حاضر به گونه اساسی تغییر کند.

یان کوبیش گفت که برای بهبود امور ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان، نظریات و پیشنهادات رئیس جمهور را با سرمنشی سازمان ملل متحد در میان می گذارد.

Leave a Reply