گفتگوی فرخنده زهرا نادری، با معاون رییس بخش زنان ملل متحد

بانو فرخنده زهرا نادری، مشاور ارشد رییس جمهور در امور ملل متحد به تاریخ 19 جولای 2017 با خانم لکشمی پوری، معاون رییس بخش زنان ملل متحد ( UN-Women) در شهر نیویارک دیدار کرد.

در این دیدار بانو نادری بر اهمیت مسایل ذیل پافشاری کرد:

– ثبت بودجه فعال و غیرفعال بخش زنان ملل متحد

– کاهش کارمندان بین المللی در نمایندگی های ملل متحد و افزایش کارمندان محلی

در این دیدار خانم لکشمی پوری با حمایت از صدای حکومت افغانستان، توجه بیشتر حکومت افغانستان را در موارد ذیل درخواست نمود:

– حضور کمرنگ زنان در بازار کار افغانستان

– تقویت وزارت امور زنان افغانستان

– معافیت از مجازات عاملان خشونت ها برضد زنان در افغانستان

گزارشگر: قیام نوری

Leave a Reply