دیدار فرخنده زهرا نادری، با رییس “دفتر هماهنگی عملیات های سازمان ملل متحد”

فرخنده زهرا نادری، مشاور ارشد رییس جمهور در امور ملل متحد، به روز 20 جولای سال روان خورشیدی با کنی ویگناراجا، رییس دفتر هماهنگی عملیات های ملل متحد در شهر نیویارک دیدار کرد. در این دیدار بانو نادری از زحمات و کارکردهای ملل متحد، به ویژه دفتر یوناما در افغانستان ستایش کرد و موارد ذیل را برای این نماینده بلندپایه ملل متحد مشخص ساخت:

– هدف از ایجاد دفتر مشاوریت ارشد ریاست جمهوری افغانستان در امور ملل متحد، ایجاد پْل ارتباطی میان رییس جمهور افغانستان و نمایندگی های سازمان ملل متحد می باشد.

– دفتر مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور ملل متحد، برای تقویت، موثریت، حسابدهی و پایداری فعالیت ها و برنامه های سازمان ملل متحد در افغانستان کار می کند تا از این طریق نهادهای داخلی افغانستان مسلکی تر گردند.

– جلالتمآب رییس جمهور افغانستان از نمایندگی های ملل متحد انتظار دارد که در راستای تقویت ادارات افغانستان بکوشند، زیرا افغانستان برای همیشه نمی تواند وابسته به کمک های بشردوستانه نمایندگی های ملل متحد در افغانستان باشد.

– ما انتظار داریم که نمایندگی های ملل متحد عملی سازی مفکوره ” یک ملل متحد” را با یکجا ساختن برنامه های شان با برنامه های افغانستان و ثبت بودجه فعال و غیرفعال شان با بودجه ملی افغانستان سرعت ببخشند.

گزارشگر: قیام نوری

Leave a Reply