ملاقات بانو فرخنده زهرا نادری با مسوول بخش افغانستان دفتر امور سیاسی ملل متحد

بانو نادری، مشاور ارشد رییس جمهور در امور ملل متحد، در حاشیه نشست “مجمع عالی سیاسی” سازمان ملل متحد در شهر نیویارک، با خانم انگرید هایدن، مسوول بخش افغانستان در دفتر امور سیاسی سازمان ملل متحد دیدار کرد.

در این ملاقات روی بررسی استراتیژیک ساختار یوناما و افزایش هماهنگی میان نمایندگی های ملل متحد و حکومت افغانستان بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست، نظیف الله سالارزی، معاون نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز بانو فرخنده زهرا نادری را همراهی می کرد.

گزارشگر: قیام نوری

Leave a Reply