ديدار ریيس جمهور غنی با يان کوبیش،‌ نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان

14 جون 2017

آقاي یان کوبیش به هدف بررسی و ارزیابی استراتیژیک ماموریت هیآت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، برای بار دوم از افغانستان بازديد نمود، تا در روشنایی آن در نهاد مذکور اصلاحات به وجود آيد.

رئیس جمهور از آغاز روند ارزیابی و اصلاحات در مآموریت یوناما قدرداني نموده و این ارزیابی و اصلاحات را بر موثریت فعالیت های ملل متحد در افغانستان اميدوارکننده خواند.

گزارشگر: قیام نوری

 

 

Leave a Reply