فرخنده زهرا نادری: “بهترین عید برای شهروندان “امنیت” است”

“شهروند و پولیس” نام کمپاینی است که چهار ماه قبل از سوی شماری از جوانان فعال به رهبری فرخنده زهرا نادری عضو اسبق مجلس نماینده گان راه اندازی شده است. هدف این کمپاین تشویق و ترغیب شهروندان جهت همکاری با نیروهای امنیتی خوانده شده است.

این کامپاین برنامه ی را به روز سوم عید سعید فطر راه اندازی نموده بود که شامل عیادت از بیماران پولیس بیمارستان 300 بستر و توزیع عصریه عیدی در برخی از پارکهای شهر کابل، بود.

فرخنده زهرا نادری که به روز سوم عید سعید فطر در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد به رسانه ها گفت که هدف اصلی این کمپاین کاهش فاصله میان شهروندان و نیروهای امنیتی کشور است.

وی افزود که ایجاد هماهنگی و فضای اعتماد میان شهروندان و حکومت باالخصوص نیروهای امنیتی، می تواند در تامین امنیت مثبت و مفید واقع گردد.

خانم نادری در بخش از پروگرام عیدی امروز از بیماران بیمارستان 300 بستر پولیس دیدار و عیادت نموده به آنها تحایف عیدی که از سوی کامپاین “شهروند و پولیس” تدارک دیده شده بود، توزیع نمود و گفت که بهترین عید برای شهروندان افغانستان “امنیت” است و جا دارد از نیروهای امنیتی افغان که برای حفظ جان شهروندان ما جانهای شیرین شانرا به خطر می اندازند، سپاسگذاری و قدردانی نماییم.

درین دیدار جنرال انعام پیغام معاون ریاست صحی پولیس به رسانه ها و خبرنگاران گفت که یکی از چالشهای عمده این بیمارستان کمبود جای و تجهیزات پیشرفته است.

آقای پیغام افزود که کار ساختمانی تعمیر اساسی شفاخانه به دلایل نامعلومی متوقف است آنها در حال حاظر بیشتر از 140 بیمار را پذیرفته نمی توانند.

وی افزود در صورتیکه کار ساختمانی تعمیر اساسی شفاخانه تکمیل گردد، آنها می توانند 300 بیمار را داخل بستر نمایند.

آقای پیغام همچنان علاوه کرد که دکتران و متخصصین این درمانگاه نیاز به پروگرامهای آموزشی و بورسیه های تحصیلی دارند تا دانش روز را از کشورهای پیشرفته فراگرفته پس از بازگشت دوباره به صورت بهتر مصدر خدمت شوند.

پیغام همچنان اظافه کرد که هرپولیس که در حال اجرای وظیفه مجروح شوند و تداوی آنها در داخل کشور ممکن نباشد، دولت فقط مبلغ 50000 (پنجاه هزار) افغانی به آنها می پردازند تا به یکی از کشورهای بیرونی رفته تحت مداوا قرارگیرند، که این پول خیلی اندک و ناچیز است و حتی نمی تواند مصارف رفت و برگشت آنها را تامین کند.

باوجودیکه حملات هراس افگنانه همواره نیروهای امنیتی افغان را هدف قرار داده است و تداوی اکثریت موارد آن در داخل کشور ممکن نبوده، در طی یک دهه گذشته به سکتور صحی در افغانستان هیچ نوع توجه لازم و اساسی صورت نگرفته است.

 

Leave a Reply