• ترس و اضطراب از آینده‌ی مبهم بعد از خروج آمریکا از افغانستان!

    فرخنده زهرا نادری عضو رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغان‌ستان، در گفت‌‌وگو با بی بی سی فارسی می‌گوید: با بیرون شدن زود هنگام نیروهای خارجی از کشور، گروه طالبان خشونت ها را بیش‌تر از هر زمان دیگر افزایش داده و سقوط پی‌هم ولسوالی‌ها به دست این گروه؛ نگرانی‌ها و ترس از آینده ناروشن را در […]

  • نوشته فرخنده زهرا نادری در پیوند با “دیوار شهروندی”

    براي ٣١ چهره موثر و معروف در ديوار شهروندي، كه در بخش هاي مختلف كاري نه تنها بصفت يك فرد موفق جامعه درخشيده اند بل بصفت شهروندان مسول احساس رسالت در رشته هاي كاري شان انگونه نمودند كه انگيزه زيستن، موفق شدن، تلاش و زحمت كشي را در دشوارترين مراحل روزگار به انسانهاي اين ديار […]

  • گزارش هشت صبح: گذشته و حال؛ چهره‌ی حرم‌سرای ارگ تغییر می‌کند

    در گذشته حرم‌سرای ارگ، محل زنده‌گی زنان پادشاهان و کنیزان‌شان بود، کسی بدون اجازه‌ی شاه به آن محل، رفته نمی‌توانست. اما امروز اتاق‌های حرم‌سرای ارگ، به دفترهای مختلف بدل شده‌اند و این حرم‌سرا در حال تغییر است. فرخنده‌زهرا نادری، مشاور ارشد رییس‌جمهور غنی در امور بین‌الملل، دفترش در یکی از اتاق‌های همین حرم‌سرا است. او […]

               Chadari           Youtube Videos