• نوشته فرخنده زهرا نادری در پیوند با “دیوار شهروندی”

    براي ٣١ چهره موثر و معروف در ديوار شهروندي، كه در بخش هاي مختلف كاري نه تنها بصفت يك فرد موفق جامعه درخشيده اند بل بصفت شهروندان مسول احساس رسالت در رشته هاي كاري شان انگونه نمودند كه انگيزه زيستن، موفق شدن، تلاش و زحمت كشي را در دشوارترين مراحل روزگار به انسانهاي اين ديار […]

  • گزارش هشت صبح: گذشته و حال؛ چهره‌ی حرم‌سرای ارگ تغییر می‌کند

    در گذشته حرم‌سرای ارگ، محل زنده‌گی زنان پادشاهان و کنیزان‌شان بود، کسی بدون اجازه‌ی شاه به آن محل، رفته نمی‌توانست. اما امروز اتاق‌های حرم‌سرای ارگ، به دفترهای مختلف بدل شده‌اند و این حرم‌سرا در حال تغییر است. فرخنده‌زهرا نادری، مشاور ارشد رییس‌جمهور غنی در امور بین‌الملل، دفترش در یکی از اتاق‌های همین حرم‌سرا است. او […]

  • گزارش تلویزیون میترا در مورد افتتاح ديوار شهرودندي:

    “دیوار شهروندی برای نخستین بار که در آن تصاویر از شخصیت‌ها و رزمندگان کشور به نمایش گذاشته‌شده در حرام سرای ارگ ریاست جمهوری ایجاد گردید.” برگزارکنندگان این برنامه میگویند که این دیوار در تضاد با دیوارهای که طی سال‌های متمادی با تصاویر سلطان‌ها، شاهان و ریس جمهورهای افغانستان آراسته‌شده بود ایجاد گردیده است. که در […]

               Chadari           Youtube Videos