مصاحبه ها

گفت و گوی فرخنده زهرا نادری با خبرگذاری بست باستان – 19 – حمل – 1392 خورشیدی

بست باستان: اخیراً شما عضویکی از کمیته بین المللی اتحادیه بین الپارلمانی جهان را کسب کردید، در مورد چگونگی راه یابی تان در این کمیته را برای خوانندگان توضیح دهید؟. فرخنده زهرا نادری: من از شما و خبرگزاری بست باستان تشکری می کنم، آنچه که من در انتخابات بین پارلمانی در نشست اکوادور بدست آوردم، […]

April 16th, 2013 | Comments (0)

مصاحبۀ محترمه فرخنده زهرا نادری با شبکه جهانی فارسی بی بی سی ( به عبارت دیگر)

  بی بی سی : شما در یک خانوادۀ سیاسی بزرگ شده اید، اما همیشه می گفتید که شما از سیاست خوش تان نمیآید؛ اما حالا از هر سیاست مدار دیگر فعال تر هستید، چه چیز شما را قانع کرد که وارد سیاست شوید؟ فرخنده زهرا نادری : بلی من در یک خانوادۀ که بعد […]

December 27th, 2012 | Comments (0)

مصاحبه فرخنده زهرا نادری با مجله بلی (ارگان نشراتی معينيت جوانان)

چهره شاد ، جوان مبتکر و مصمم! فرخنده زهرا نادری نماینده مردم در مجلس نماینده گان کشور در برابر پرسش های ما چنین گفت: پرسش: خوب است که در آغاز پیرامون زنده گی نامه تان به خواننده گان مجله بلی! کمی معلومات بدهید؟ پاسخ: تشکر از شما فرخنده زهرا نادری هستم نماینده مردم در مجلس […]

March 13th, 2012 | Comments (1)

« Newer Posts