ستایش اعضای اکادمی علوم از برنده شدن فرخنده زهرا نادری در كميته حقوق بشرو دموكراسي اتحاديه بين الپارلماني

1IMG_6619/ ثور/ 1392 – نزدیک به بیست تن از اعضای اکادمی علوم افغانستان در دیداری با بانو نادری، از عضویت وی در کمیتۀ دموکراسی و حقوق بشر اتحادیه بین-پارلمانی قدردانی کردند.

بخت محمد بختیار، یکی از اعضای اکادمی علوم افغانستان به نماینده گی از رییس و دیگر اعضای این ادکامی افزون بر این که پیروزی بانو نادری را در رقابت برای گرفتن عضویت آن کمیتۀ، می گوید که :

” جامعۀ فرهنگی کشور، به ویژه اعضای اکادمی علوم افغانستان این را جای افتخار می داند که شما به حیث یک بانوی فعال و مطرح در بخش های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور، توانستید چنین یک مقام پُر افتخار را به دست آرید. این مایۀ سرفرازی تمام مردم ما به ویژه، زنان است.”

محقق فرزانه حبیبی، خوشی وال، محمد شرف پاک رای از دیگر اعضای اکادمی علوم کشور بودند که در این دیدار ، کارکرد های بانو نادری را در سیاست و مسایل فرهنگی و اجتماعی ستایش کردند.

این اعضای اکادمی علوم در این دیدار شان، هدیه های معنوی نیز به بانو فرخنده زهرا نادری پیش کش کردند و از بانو نادری خواستند تا هموراه محرومیت های جامعۀ افغانی را به گوش جامعۀ جهانی برساند.

رقابت بر سر کرسی عضویت در کمیتۀ دموکراسی و حقوق بشر که یکی از سه کمیته های اصلی اتحادیه بین-پارلمانی می باشد، در روز های 21 – 27 ماهِ مارچ سال روان میلادی در کیوتوی –اکوادور برگزار شد.

بانو نادری در این رقابت ها، توانست از صد نامزدان ایران و استرالیا بگذرد و عضو این کمیته شود.

Leave a Reply