برای نخستین بار افغانستان عضو کمیتۀ دموکراسی و حقوق بشر اتحادیه بین پارلمانی شد

13photo/ حمل/ 1392 – گزارشگر: قیام نوری فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان افغانستان که به نماینده گی از افغانستان در انتخابات کمیتۀ دموکراسی و حقوق بشر این اتحادیه نامزد بود، با گرفتن بیشترین آراء توانست برندۀ این کرسی شود.

در این انتخابات، بانو فرخنده زهرا نادری با حریفان نیرومندی از استرالیا و ایران رو به رو، اما توانست با گرفتن 28 رای مثبت عضویت  این کمیته مهم را به دست آورد. نمایندۀ استرالیا در این انتخابات تنها توانست 20 رای و ایران نیز فقط  3 رای را به نام خود رقم زد.

 این انتخابات که در ماه مارچ سال 2013 میلادی در پایتخت اکوادور برگذار شده بود، در آن 52 عضو این کمیته برای این سه نامزد رأی دادند.

فرخنده زهرا نادری، در سخنرانی پیش از برگذاری انتخابات برای کرسی عضویت کمیتۀ دموکراسی و حقوق بشر سازمان درون-پارلمانی بر شریک ساختن افغانستان در تصمیم گیری های بین المللی تأکید ورزید

:” افغانستان را باید بعد ازین در مسئولیتهای بزرگ بین المللی شریک سازید و اجازه دهید که افغانستان در حل بحرانهای جهانی و تصمیم گیری های بین المللی سهیم باشد و افغانستان از وضعیت مظلومیت به حالت مسئولیت پذیر در آيد.”

بانو فرخنده زهرا نادری، رقابت برای گرفتن کرسی عضویت دایمی کمیتۀ دموکراسی و حقوق بشر این اتحادیه را “پر چالش” می گوید

:” کسب عضویت کمیته دموکراسی و حقوق بشر اتحادیه بین الپارلمانی برای افغانستان کار ساده نبود. کشور های استرالیا و ایران برای کسب عضویت درین اتحادیه تلاشهای بیشتری را بخرج داده بودند و آماده گی قبلی داشتند. شانس برنده شدن برای استرالیا بیشتر بود زیرا سناتور استراليایی یک چهره شناخته شده عضو اسبق این اتحادیه بود و رای دهنده گان نیز از فعالیتهای وی آگاهی قبلی داشتند. اما با آنهم افغانستان در چنین انتخابات جدی بین المللی توانست با بیشترین آراء عضویت کمیته حقوق بشر و دموکراسی را کسب کند، که این واقعاً یک دستاورد با ارزش است.”

پس از سالیان دراز، این نخستین بار است که افغانستان برگۀ عضویت در یکی از کمیته های مهم اتحادیه درون-پارلمانی را به دست می آورد و عضو فعال این اتحادیه می شود.

در این نشست، افزون بر فرخنده زهرا نادری، سید اسحق گیلانی، داکتر محی الدین مهدی، نور اکبری و  آقا درزابی به نماینده گی از مجلس نماینده گان افغانستان حضور داشتند.

 اتحادیه درون-پارلمانی در سال 1889 میلادی با هدف های تقویت دموکراسی، حقوق بشر و گسترش صلح جهانی ایجاد شده است.

Leave a Reply