پیام تبریکی فرخنده زهرا نادری، به مناسبت اعطای لقب استادی به “استاد” وحید قاسمی، هنرمند معروف افغانی

در افغانستان اگر ما سياست و هنر را از تجاوز بازار بي ارزشي نجات دهيم، آنگاه است كه ميتوانيم اجتماع ما را بسوي ارزش ها سوق دهيم.

خوشحالم از اين‌كه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان توانست با دادن لقب استادي به آقاي وحيد قاسمي جهت خدمات چهل ساله ايشان به موسيقي كشور، احياي ارزش مجدد واژه ” هنر” و “استادي” را به ارمغان آورد. براي استاد وحيد قاسمي اين دستاورد را تبريك گفته،‌ موفقيت هاي بيشتر برايشان استدعا دارم.

Leave a Reply