راه‌پیمایان: نماینده‌گان مردم باید به ملت پاسخ‌گو باشند

IMG_7275ده‌ها تن از شهروندان کابل برای گرامی‌داشت از روز بین‌المللی دموکراسی (۱۵ سپتامبر) در برابر ساختمان شورای ملی افغانستان راه‌پیمایی کردند.

راه‌پیمایان با شعارهای چون “حمایت از دموکراسی در افغانستان” و “ما نماینده‌گان پاسخگو‌ میخواهیم”، در برابر ساختمان شورای ملی تجمع کرده بودند و از پارلمان افغانستان خواستند تا برای آگاهی مردم از دموکراسی، برنامه بگیرند و این روز را به صورت گسترده با اشتراک اقشار مختلف جامعه تجلیل کنند.

رحمت الله احمدی، فعال مدنی به خامه پرس گفت: “ما انتظار داشتیم که پارلمان افغانستان، به حیث یک نهاد مردم سالار، کسانیکه قدرت خود را از رای مردم گرفتند، امروز روز دموکراسی تجلیل می کردند، اما متاسفانه این نهاد سکوت اختیار کرده و امروز هیچگونه برنامۀ در مناسبت به همین روز ندارند.”

آقای احمدی افزود: “پارلمان افغانستان یکی از اعضای اتحادیه بین الپارلمانی است، اتحادیه بین الپارلمانی همواره به کشورهای عضو توصیه کرده تا آنها برای آگاهی عامه روز جهانی دموکراسی را در کشورهای شان، درین روز برنامۀ آگاهی عامه داشته باشند.”

وزیه نوری، فعال مدنی و یکی از راه‌پیمایان امروز گفت: “پارلمان افغانستان، به حیث صدای مردم، نباید در برابر بن‌بست انتخابات سکوت اختیار میکرد. ما از پارلمان انتظار داشتیم که برای حل بن‌بست انتخابات صدا بلند کنند، اما در طی تمام این مدت پارلمان افغانستان خاموش بود.”

خانم نوری افزود: “در مذاکرات سیاسی میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، قانون اساسی افغانستان در چندین موارد نقض شد، اما پارلمان افغانستان به حیث نهاد مردمسالار هیچگونه عکس العملی نشان ندادند.”

داکتر نقیب الله فایق، عضو مجلس نماینده‌گان افغانستان در رابطه به اینکه مجلس نماینده‌گان افغانستان درین روز هیچگونه برنامه مناسبتی ندارند و این رواز را تجلیل نمی کنند، چنین گفت: “یکی از دلایل که پارلمان افغانستان در روز جهانی دموکراسی برنامه ندارد و این روز را تجلیل نمی کند، سهل انگاری هیئت اداری است که آنها به هیچ وجه به دموکراسی اعتقاد ندارند.”

هفت سال قبل، ۱۵ام سپتامبر، به حیث روز بین المللی دموکراسی از سوی سازمان ملل متحد به مشورت اتحاد بین الپارلمانی، نام گذاری شد.

Leave a Reply